top of page
Search
  • Writer's pictureIndrė Pliuškytė

Daina apie taiką

Updated: Dec 20, 2023

Sausio 13-osios išvakarėse kompozitoriaus Gedimino Zujaus ir mano sukurta daina „Aš tikiu“ nuskambėjo Vilniaus Rotušėje.
Dainą "Aš tikiu" repetuoja Alytaus vaikų choras "Bel canto" (vadovė Asta Pilypaitė). Dainos muzika Gedimino Zujaus, žodžiai Indrės Pliuškytės-Zalieckienės

Žodžius rašiau ne specialiai sausio 13-ajai. Daina turėjo būti apskritai apie taiką, apie kvietimą vaiko lūpomis pasauliui atsipeikėti.

Bet vakar, klausant vaikų balsų, šiurpas nuėjo, kai suvokiau, kad anuomet sausio įvykių metu man buvo beveik tiek pat metų, kiek šiems solistams Amelijai ir Kirilui. Praėjo 32 metai, ir vaikams vėl tenka klausti tų pačių klausimų. Dėl to paties agresoriaus.


Tąsyk, 1991-aisiais, parašiau eilėraštį „Būsi, Lietuva, laisva“.

Dienraščio "Klaipėda" 1991 m. sausio 16 d. numeris su Indrės Pliuškytės eilėraščiu "Būsi, Lietuva, laisva"

Pakeiskit jame Lietuvos pavadinimą į Ukrainos:
Lietuva, Tu nepalūši –

Nors Rytų audra stipri,

Į jaunutę, mažą pušį

Tu šiandieną panaši.


Žmogžudžio ranka sunkioji

Kyla prieš Tave, bet mes

Apsisaugosim nuo smūgių

Ir išgelbėsim Tave.


Laisvės aukurą apšlakstė

Kraujas nekaltų žmonių,

Juodu kaspinu perišom

Vėliavą trijų spalvų.


Lietuva, Tu nepalūši –

Dievas su mumis yra.

Tyliai šnabžda mūsų lūpos:

– Būsi, Lietuva, laisva!


Šiurpu, kaip pasaulis nesikeičia.

Negi tai bus amžina mūsų, gyvenančiųjų prie šalies agresorės, realybė?


7 views0 comments

Comments


bottom of page